ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Το Αρχοντικό Κοίλια στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του, και με γνώμονα την τελική ικανοποίησή τους κατά τη διαμονή στο ξενοδοχείο, δεσμεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση πιθανών παραπόνων που ενδέχεται να προκύψουν.
  • Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, ή μετά το τέλος της, μπορείτε αρχικά να ενημερώσετε την υποδοχή (reception) του ξενοδοχείου έτσι ώστε να δοθεί άμεση λύση πριν την αναχώρησή σας.
  • Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και γραπτώς, συμπληρώνοντας το Ειδικό Φύλλο Διαμαρτυρίας που υπάρχει διαθέσιμο στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
  • Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε το παράπονό σας ηλεκτρονικά, είτε μέσω της φόρμας σε αυτή τη σελίδα είτε με τη μορφή e-mail, στη διεύθυνση info@archontikokoilia.gr, αναγράφοντας τα στοιχεία της κράτησης και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, να περιγράφετε με σαφήνεια το παράπονό σας και να είστε συγκεκριμένοι αναφορικά με τους λόγους υποβολής του, αναφέροντας τις προσδοκίες σας σχετικά με την επίλυση του προβλήματος.
  • Τα παράπονα που υποβάλλονται γραπτώς, είτε μέσω του Ειδικού Φύλλου Διαμαρτυρίας, είτε ηλεκτρονικά, μεταβιβάζονται στον υπεύθυνο επικοινωνίας του ξενοδοχείου μας, ο οποίος δρομολογεί την άμεση επίλυσή τους.
  • Παράλληλα αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής παραπόνου εντός 3 εργάσιμων ημερών και η επίσημη απάντηση του ξενοδοχείου μας εντός 5 εργάσιμων ημερών.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην κάτωθι φόρμα επικοινωνίας:
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ